UWAGA! Niniejszym informujemy, że od dnia 1 października 2019 zmianie ulega adres siedziby firmy. Korespondencję prosimy przesyłać na adres:
TORITE Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Ligocka 103/8 40-568 Katowice

Home » Services » Tax consultancy » Obsługa kontroli organów

Obsługa kontroli organów

Wspieramy naszych klientów w przebiegu postępowania podatkowego, które wszczynane jest z reguły po wykryciu nieprawidłowości wskutek przeprowadzonej kontroli podatkowej.

Services list Contact us

Postępowanie podatkowe, będąc postępowaniem administracyjnym, prowadzone jest przez organ podatkowy,

którym według ostatnich zmian, są m. in. naczelnik urzędu administracji skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu celno-skarbowego. Jako doradcy podatkowi mamy kompetencję, by reprezentować Państwa, przedsiębiorców, podczas kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i w czasie trwania postępowania podatkowego.

Jak więc działamy?

  • przygotowujemy wnioski do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzamy pisma oraz opracowujemy wyjaśnienia składane w czasie kontroli i w postępowaniu podatkowym, tak, aby zapewnić najkorzystniejszą sytuację naszego Klienta w toku postępowania skarbowego, kontroli skarbowej, prowadzimy doradztwo co do kwestii dowodów i przesłuchań podatnika w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniami podatkowymi,
  • skarżymy decyzję organów podatkowych, organów kontroli skarbowej również w postępowaniu sądowo administracyjnym przed WSA,
  • sporządzamy skargi do WSA oraz skargi kasacyjne do NSA,
  • reprezentujemy naszych Klientów w charakterze pełnomocnika przed organami kontroli oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, zapewniając zastępstwo procesowe oraz reprezentację,
  • udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, prowadzimy analizę dokumentacji prawno-podatkowej,

What are you looking for?

Contact us!

Our advisors will answer all your questions

Name*

Email*

Topic

Message content

[recaptcha]

Cookie policy

Our site uses cookies. If You continue to use the site, you agree to our cookie policy.

Read more