UWAGA! Niniejszym informujemy, że od dnia 1 października 2019 zmianie ulega adres siedziby firmy. Korespondencję prosimy przesyłać na adres:
TORITE Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Ligocka 103/8 40-568 Katowice

Home » Usługi » Księgowość

Księgowość

Oferujemy profesjonalne usługi księgowe oraz kadrowe dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów zarówno w Polsce jak i w Czechach. Zapewniamy rzetelność rozliczeń z urzędami w ramach Krajowej Administracji Skarbowej oraz ZUS.

Indeks usług Skontaktuj się

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz handlowych. Wspieramy  również osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmy stawiające pierwsze kroki na rynku zarówno polskim jak i czeskim.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych;
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • obsługi kadrowo-płacowej;
 • audytu;
 • przygotowywania sprawozdawczości finansowej,
 • optymalizacji podatkowej,
 • przekształcania jednoosobowych działalności w inne formy prawne,
 • prowadzenia nadzoru księgowego,
 • analizy ryzyka w przedsiębiorstwie

Atutem naszej firmy jest prowadzenie działalności księgowo-doradczej. Nie poprzestajemy na ewidencjonowaniu dokumentów, ale patrzymy na firmę kompleksowo i doradzamy, jak zoptymalizować podatki w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dzięki temu Państwo zyskują czas, pieniądze i bezpieczeństwo.

Mamy świadomość, iż prawidłowe prowadzenie księgowości w firmie stanowi klucz do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe pozostają istotnym źródłem informacji o stanie majątku spółki, przychodach, czy kosztach, jakie pociąga za sobą prowadzenie działalności gospodarczej. Nasza działalność obejmuje prowadzenie kompleksowej księgowości w formie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, obsługę płacową i kadrową oraz pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, wyborze optymalnych form opodatkowania.

Prowadzimy również formy księgowości uproszczonej w postaci karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak również ryczałtu ewidencyjnego. Prowadzimy księgi rachunkowe poprzez:

 • weryfikację dokumentów wprowadzonych do systemu i wstępnie zaksięgowanych danych,
 • sporządzamy kalkulację wyników finansowych dla celów bilansowych i podatkowych.

Wobec powyższego zajmujemy się:

 • zakładaniem  oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz wymaganych standardów rachunkowości,
 • opracowywaniem zasad polityki rachunkowości,
 • sporządzaniem deklaracji oraz zeznań podatkowych (PIT, CIT),
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych, jak też sprawozdawczością dla celów statystycznych,
 • prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzeniem odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzeniem ewidencji wyposażenia,
 • przygotowywaniem deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
 • prowadzeniem ewidencji przychodów,
 • prowadzeniem wykazu środków trwałych,
 • sporządzaniem deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT),
 • sporządzaniem Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • sporządzaniem deklaracji intrastat.

Analizy ksiąg rachunkowych dokonujemy pod kątem rzetelności i prawidłowości ujmowania zdarzeń gospodarczych, jak też rzetelności w ustalaniu wyniku finansowego na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych. Gwarantujemy także prawidłowość wyliczeń zobowiązań publiczno – prawnych, w tym m.in. składek na ZUS.

Oferujemy również doradztwo w zakresie obiegu dokumentów oraz pomoc podczas zawierania transakcji. Dajemy również możliwość przejęcia przez biuro rachunkowe odpowiedzialności naszych doradców podatkowych za prowadzenie ksiąg i wyliczanie podatków.

Krok 1

Odkryj usługi

Jakie problemy rozwiązujemy?

Krok 2

Poznaj nas

Torite to kadra specjalistów

Krok 3

Sprawdź partnerów

Współpracujemy z najlepszymi

Krok 4

Skontaktuj się

Porozmawiajmy o rozwiązanaich dla Ciebie

Czego szukasz?

Napisz do nas!

Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania

Imię i nazwisko*

Adres email*

Temat

Treść wiadomości

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.
Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Torite Spółka Doradztwa Podatkowego Sp.zo.o. ul. Ligocka 103/8 , 40-568 Katowice.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[recaptcha]

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje